El nostre despatx neix a l'any 1.999 a Terrassa i Sabadell.

L'any 2.008 es va aperturar el nostre tercer despatx a la població de Sant Quirze del Vallès.

La nostra assessoria està especialitzada en oferir el màxim de serveis tant a empreses com a particulars, garantida per la nostra vinculació amb Bufet X. Tatché advocats la qual cosa ens fa diferents, doncs ens dotem nosaltres mateixos de tot el servei jurídic que necessita una assessoria.

D'aquesta manera, al marge dels propis serveis que pot donar una assessoria a nivell fiscal, comptable, mercantil i laboral, ens dotem del nostre propi assessorament jurídic amb els professionals corresponents, oferint un ventall molt ampli de serveis que pot necessitar una empresa; tant des de la seva pròpia creació com en el seu funcionament diari. També els particulars trobaran en aquesta companyia els serveis fiscals que puguin necessitar.

Ens avala la nostra pròpia històriia i la fidelitat dels nostres clients.